Strona główna

logo

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE

NIEPUBLICZNEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO

S.A.K. „OPOKA” W BORKOWICACH

 

Ośrodek dąży do rozwoju ucznia według jego indywidualnych potrzeb, przygotowuje do samodzielnego i twórczego życia w poszanowaniu godności każdego człowieka.

Misja Ośrodka

Ośrodek to teren, gdzie młody człowiek , odkrywa i rozwija swoje talenty. To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tutaj uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności ze zdobyciem wiedzy w szkole masowej. Tutaj wychowankowie mogą odnaleźć i spełnić swoje i swoich rodziców oczekiwania – oczekiwania edukacyjne, wychowawcze i społeczne.

Tu często otrzymują wsparcie materialne. Nie dzielimy naszych wychowanków na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych. Dostrzegamy w każdym dziecku pewne predyspozycje, umiejętności i rozwijamy je.

Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie osoby niepełnosprawnej umysłowo do satysfakcjonującego wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie. Pragniemy, aby byli oni szczęśliwi, bezpieczni i otoczeni miłością tak jak w domu rodzinnym.

Wizja Ośrodka

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Nasza placówka

szanuje prawa dziecka do :

Wszechstronnego rozwoju we własnym tempie

Do „inności” bycia sobą

Do różnych dróg zdobywania wiedzy, umiejętności

Do możliwości wyboru w działaniu

Do zabawy, pracy i nauki w grupie rówieśniczej

Do szacunku, akceptacji i kontrolowanego wyrażania własnej emocji

Integruje dziecko z :

Grupą rówieśniczą

Społecznością szkolną

Społecznością lokalną (miasta, powiatu, regionu)

Rozwija u dziecka:

Zaangażowanie i chęć działania

Poczucie obowiązku i sumiennej pracy

Samodzielność

Poczucie współzależności i współodpowiedzialności za siebie

i za innych

Poczucie własnej wartości

Pozytywnego obrazu samego siebie

Postawę pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych

Właściwy sposób wyrażania ocen i sądów

Twórcze myślenie

Chęć dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia