Zespól kierowniczy NSOSW S.A.K.”OPOKA” w Borkowicach:

Dyrektor Ośrodka- Krzysztof Krupa

Kierownik Internatu-Beata Pawlik