Internat zastępuje dom rodzinny.Zespół wychowawców stara się zapewnić ciepła i przyjazną atmosferę. Miejsce w internacie mogą otrzymać wszyscy wychowankowie którzy się o nie ubiegają.Wychowankowie mieszkają w trzy-osobowych pokojach.Podzieleni są na trzy grupy. Nad każdą sprawuje opiekę jeden stały wychowawca.Pobyt w internacie,wyżywienie i wszystkie zajęcia w nim organizowane są bezpłatne.

Do dyspozycji wychowanków są:

stołówka

świetlica ze sprzętem komputerowym

świetlica ze sprzętem audiowizualnym

bilard

stół do tenisa stołowego

piłkarzyki

sala gimnastyczna

siłownia

Nasi wychowankowie ponadto mają możliwość korzystania z pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej a także rehabilitacji w sali rehabilitacyjnej WTZ.

Oprócz całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, internat dba o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez organizowanie różnych form zajęć podnoszących sprawność fizyczną i manualną,doskonalących orientację w przestrzeni,przygotowujących do samodzielnego życia i rozwijających zainteresowania.W szczególności organizowane są takie zajęcia jak:

ćwiczenia w samodzielnym poruszaniu się po budynku,jego otoczeniu i najbliższej okolicy(spacery,wycieczki,zabawy).

wyrabianie sprawności manualnej (wykonywanie form przestrzennych z różnych materiałów,posługiwanie się sztućcami i różnymi innymi przyborami,ćwiczenie własnoręcznego podpisu,rozpoznawanie pieniędzy i wiele innych).

zapobieganie wadom postawy,rozwijanie motoryki (ćwiczenia w sali gimnastycznej,wycieczki piesze itp.)

rozwijanie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego(przygotowywanie prostych potraw,obsługa urządzeń AGD,zmywanie naczyń,sprzątanie przyszywanie itp.).

uczestnictwo w kulturze (wyjścia do muzeów,kina,teatru).

pomoc w nauce na wszystkich poziomach nauczania (głośne czytanie,korekta błędów,wyjaśnianie trudniejszych kwestii,nadrabianie zaległości wynikających z choroby itp.).

Rodzice zainteresowani umieszczeniem dziecka w internacie składają podanie o przyjęcie do placówki wraz z ankietą (druki dostępne sekretariacie Ośrodka). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obowiązani są corocznie do dnia 31 maja ponowić podanie o przyjęcie do internatu na następny rok szkolny.

Poniżej zdjęcia naszego internatu.