Internat

 

Internat zastępuje dom rodzinny.Zespół wychowawców stara się zapewnić ciepła i przyjazną atmosferę. Miejsce w internacie mogą otrzymać wszyscy wychowankowie którzy się o nie ubiegają.Wychowankowie mieszkają w trzy-osobowych pokojach.Podzieleni są na trzy grupy. Nad każdą sprawuje opiekę jeden stały wychowawca.Pobyt w internacie,wyżywienie i wszystkie zajęcia w nim organizowane są bezpłatne.

Do dyspozycji wychowanków są:

 • stołówka
 • świetlica ze sprzętem komputerowym
 • świetlica ze sprzętem audiowizualnym
 • bilard
 • stół do tenisa stołowego
 • piłkarzyki
 • sala gimnastyczna
 • siłownia

Nasi wychowankowie ponadto mają możliwość korzystania z pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej a także rehabilitacji w sali rehabilitacyjnej WTZ.

 

Oprócz całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, internat dba o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez organizowanie różnych form zajęć podnoszących sprawność fizyczną i manualną,doskonalących orientację w przestrzeni,przygotowujących do samodzielnego życia i rozwijających zainteresowania.W szczególności organizowane są takie zajęcia jak:

 • ćwiczenia w samodzielnym poruszaniu się po budynku,jego otoczeniu i najbliższej okolicy(spacery,wycieczki,zabawy).
 • wyrabianie sprawności manualnej (wykonywanie form przestrzennych z różnych materiałów,posługiwanie się sztućcami i różnymi innymi przyborami,ćwiczenie własnoręcznego podpisu,rozpoznawanie pieniędzy i wiele innych).
 • zapobieganie wadom postawy,rozwijanie motoryki (ćwiczenia w sali gimnastycznej,wycieczki piesze itp.)
 • rozwijanie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego(przygotowywanie prostych potraw,obsługa urządzeń AGD,zmywanie naczyń,sprzątanie przyszywanie itp.).
 • uczestnictwo w kulturze (wyjścia do muzeów,kina,teatru).
 • pomoc w nauce na wszystkich poziomach nauczania (głośne czytanie,korekta błędów,wyjaśnianie trudniejszych kwestii,nadrabianie zaległości wynikających z choroby itp.).

 

Rodzice zainteresowani umieszczeniem dziecka w internacie składają podanie o przyjęcie do placówki wraz z ankietą (druki dostępne sekretariacie Ośrodka). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obowiązani są corocznie do dnia 31 maja ponowić podanie o przyjęcie do internatu na następny rok szkolny.

Poniżej zdjęcia naszego internatu.