Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy S.A.K. „OPOKA”                           

w Borkowicach

 

Ogłasza nabór do szkoły:

szkoła podstawowa

– gimnazjum

– szkoła przysposabiająca do pracy

– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

Do w/w szkół przyjmujemy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

Tel/fax 48 383 33 61 sekretariat szkoły

Tel/fax 48 675 31 43 sekretariat S.A.K. „OPOKA”

Tel          48 383 31 94 internat

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sakopoka.pl

 

Komentarze są wyłączone.