Warsztat Terapii Zajęciowej - Przysucha

Nasze pracownie

Na tej stronie możesz zapoznać się z pracowniami jakie funkcjonują na naszych warsztatach.

Pracownia gospodarstwa domowego.

Uczestnicy zajmują się tu codziennym przygotowaniem do śniadań, nakrywają i podają do stołu, sprzątają po posiłkach. Biorą udział w opracowaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego odżywiania, dostosowania potraw do okoliczności. Głównym celem terapii tej pracowni jest zaznajomienie z wyposażeniem kuchni, obsługa sprzętu AGD, stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw. Podstawową przesłanką uczestnictwa w pracowni jest przestrzeganie zasad higieny osobistej na stanowisku pracy podczas przygotowywania posiłku i w trakcie konsumpcji. Zajęcia te uczą samodzielności w dziedzinie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.

uczestnicy WTZ na pracowni1 1uczestnicy WTZ na pracowni 2uczestnicy WTZ na pracowni 3

Pracownia przyrodnicza

Najważniejszym zadaniem uczestników tej pracowni jest pielęgnacja wszelkich roślin na terenie WTZ ponadto uczestnicy zajmują się rybkami w akwarium, żółwiami oraz papugami. Uczestnicy uczą się prawidłowej pielęgnacji kwiatów, drzew i krzewów. Kontakt z przyrodą daje im możliwość wyciszenia się i skupienia na rzeczach drobnych,ale istotnych.

uczestnicy WTZ na pracowni przyrodniczej nasze żółwie nasze papużki

Pracownia komputerowa

Uczestnicy mają możliwość poznania podstawowych zagadnień związanych z obsługą komputera. Uczą się korzystać z edytorów tekstu, skanują zdjęcia, tworzą nieskomplikowane grafiki komputerowe oraz poznają zasoby Internetu i korzystają z poczty elektronicznej. Mają możliwość grania w różnego rodzaju gry edukacyjne, oglądania filmów oraz słuchania swojej ulubionej muzyki.

uczestnicy WTZ na pracowni komputerowej uczestnicy podczas pracy przed komputerem Prace pisemne

Pracownia informatyczna

Jest zbliżona charakterem do pracowni komputerowej,tutaj jednak uczestnicy przygotowują się do podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Komputer pozwala rozwijać umiejętności, upraszcza proces kształcenia. Wykonywanie nawet prostych prac poligraficznych tj., przygotowanie wizytówek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, kształci koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, sprawność manualną oraz rozwija logiczne myślenie. Satysfakcja z efektu pracy mobilizuje, staje się motorem do dalszej nauki, dowartościowuje, podnosząc tym samym wiarę we własne siły niepełnosprawnych.

Nasza pracownia 1 Nasza pracownia 2 Nasza pracownia 3

Pracownia plastyczna

Uczestnicy rozwijają w pracowni tej swoje zdolności plastyczne, zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, kształtują umiejętności wyrażania zjawisk, przeżyć, doświadczeń. Zajęcia w warsztacie plastycznym dają uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Do głównych zadań pracowni plastycznej należą: usprawnianie funkcji umiejętności wyrażania przeżyć, dążenia do nabycia kontaktu ze sztuką. Piękno wytworów plastycznych ma tu znaczenie drugorzędne, najważniejsze jest tworzenie wbrew niepełnosprawności.

uczestnicy podczas pracy na pracowni plastycznej 1 uczestnicy podczas pracy na pracowni plastycznej 2 Nasze małe dzieła

Pracownia krawiecka

Praca w pracowni krawieckiej uczy cierpliwości, wytrwałości i odwagi, poprzez staranne wykonywanie prac, Uczestnicy uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftowania oraz umijętności posługiwania się żelazkiem, opanowują techniki szycia na maszynie, poznają różnego rodzaju ściegi.

uczestnicy podczas pracy na pracowni krawieckiej uczestnicy podczas pracy na pracowni krawieckiejNasze małe dzieła

Pracownia manualna

Uczestnicy poprawiają swoje zdolności manualne oraz wyzwalają zainteresowania plastyczne. W pracowni tej podopieczni poznają podstawowe techniki wyrobu glinianych naczyń i przedmiotów. W zajęciach wykorzystywane są formy gipsowe i koło garncarskie. W pracowni również z innych materiałów tworzone są różnorodne prace np.: kolorowym, przednio bejcowanym sznurkiem zdobione są doniczki czy butelki. Do tego celu wykorzystywane są również skóra oraz kolorowe tkaniny. Malowane są też butelki farbami do szkła oraz wykonywane są też prace z gipsu.

uczestnicy na pracowni manualnej Mały wycinek naszej pracy-figurkiuczestnicy podczas pracy polegającej na nawlekaniu koralików

Pracownia muzyczna

Środkiem oddziaływania terapeutycznego na uczestników tej pracowni jest poznawanie różnych instrumentów muzycznych i nauka gry na nich. Uczestnicy uczą się nowych piosenek i melodii od instruktora. Muzyka pobudza wyobraźnie i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcję wegetatywne i motoryczne. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują i usprawniają osoby niepełnosprawne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem, z monotonią czynności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi.

Nasze instrumenty i nie tylko uczestnicy uczą się gry na bębenkachuczestnicy przy stole

Pracownia artystyczna

Różnorodność techniki i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala na wybór najbardziej odpowiadającej im formie ekspresji twórczej. Zajmuje się rozbudzaniem poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej sprawności ruchowej. Zadaniem pracowni jest przygotowywanie przedstawień, projektowanie odpowiednich kostiumów. Część uczestników pracowni bierze czynny udział w różnego rodzaju występach i przeglądach kulturalnych.

uczestnicy przygotowywujący dekorację 1 Uczestnik czytający książkę uczestnicy przygotowywujący dekorację 2

Pracownia społeczna

Terapia prowadzona na tej pracowni zmierza do poprawy funkcjonowania uczestników we wszystkich strefach życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. W tym celu prowadzone są treningi podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy oraz nauka rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach. Plan terapii zakłada realizację takich celów jak: kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych.

uczestnicy podczas układania puzzli uczestnicy podczas układania puzzli uczestnicy podczas układania puzzli

Pracownia bukieciarska

Podopieczni realizują się artystycznie, tworząc różnego rodzaju kompozycje florystyczne. Poprzez tworzenie różnorodnych kompozycji podopieczni doskonalą zdolności manualne, percepcje wzrokowo-ruchową oraz wydłużamy czas koncentracji uwagi. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, a dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia nie tylko warsztatowe, również instytucji działających na naszym terenie.

uczestnicy na pracowni bukieciarskiej 1 uczestnicy na pracowni bukieciarskiej 2  kompozycja z kwiatów ułozona przez uczestników

Pracownia Stolarska

Pracownia stolarska jest pracownią, w której uczestnicy uczą się zajęć praktycznych dotyczących obróbki drewna. Głównym celem pobytu uczestników w pracowni jest: - zapoznanie się z zasadą obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędziami do obróbki drewna, - rozróżnianie oraz dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy. Aktywność ta przyczynia się do rozwoju zdolności manualnych. Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy.Uczestnicy poznają różne rodzaje drewna i podstawowe informacje o nich. Są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn.

uczestnik podczas obróbki stolarskiej wykonanie domku uczestnik podczas klejenia i cięcia

Sala rehabilitacji ruchowej

Uczestnicy biorą udział w pracowni tej w zajęciach ruchowych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w Sali rehabilitacyjnej są oddane rowery treningowe, steper, materace, drabinki, atlas. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszeniach.

uczestnik podczas jazdy na rowerze treningowym uczestnik  podczas rehabilitacji Sala rehabilitacyjna

Gabinet Pielęgniarki

Gabinet Pielęgniarki 1 Gabinet Pielęgniarki 2 Gabinet Pielęgniarki 3

Warsztaty, to poza miejscem rehabilitacji i nauki miejsce rozrywki, zabawy i rekreacji. Dla niepełnosprawnych organizowane są dyskoteki, konkursy, ogniska integracyjne, wyjścia do kina, wyjazdy na basen oraz kilkudniowe wycieczki. Ponadto nasi podopieczni biorą czynny udział w imprezach oraz uroczystościach organizowanych na terenie naszego miasta.

Copyright © by szybki10 | Valid XHTML 1.1 | Valid CSS